அனுதாபம்

  -கீதா மதிவாணன்   உன் அனுதாபத்தால் எனக்காவதென்ன?   நான் கலங்கிநிற்கும்போதெல்லாம் கருணை காட்டுகிறாய் நீயும். ஒன்று

Read More

என் கதைமாந்தர்கள்…

  -கீதா மதிவாணன்   காத்திருந்து காத்திருந்து களைத்துப்போயிருக்கலாம் என் கதைமாந்தர்கள்! ஆட்டுவிக்கும் கர்வத்தில் நான்! அ

Read More

உருகிக் கொண்டிருக்கிறேன்

கீதா மதிவாணன் இறுகிக் கிடக்கிறேன் என்பதாலேயே உணர்வற்றுக் கிடப்பதாய் உள்ளர்த்தம் கொள்கிறாய்! முகமெதிர்கொள்ள விரும்பாது, முன்னிலையில் நில்லா

Read More

திறந்திருக்கிறது சாளரம்!

கீதா மதிவாணன் பகல்களில் முட்டிமோதிய கதவது!பலநூறு கனவுகளில் கண்டிருந்த நிகழ்வது!இறுகிக்கிடந்ததை இறுகப்பற்றிதிறந்துவிட்டது சூறைக்காற்று! பறந்துசெல்ல

Read More