14வது உலகத் தமிழ் இணைய மாநாடு 2015

மாநாட்டில் பங்குபெற ஆய்வுச் சுருக்கம் அனுப்புவதற்கான அறிவிப்பு உலகத் தமிழ்த் தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றத்தின்(உத்தமம்) 14வது உலகத் தமிழ் இணைய மாநாட

Read More

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் பத்தாண்டு நிறைவு விழா!

வல்லமையின் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துகள்! தமிழ் விக்கிப்பீடியா தொடங்கி பத்தாண்டுகள் நிறைவடைவதை ஒட்டி, 2013 செப்டம்பர் 29 அன்று சென்னையில் தமிழ் விக்கிப்பீ

Read More