கவிஞர் சுரேஷ்மணி கவிதைகள்

-கவிஞர் சுரேஷ்மணி 1. படித்து முடித்துவிட்டேன் வேலை கிடைத்துவிடும் வேலை கிடைத்துவிடும் என்றது மனது கிடைத்தது தன்மானத்தையும் சுயமரியாதையையு

Read More