சேக்கிழார் பா நயம் – 39

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி தில்லையின் எல்லையிலே நின்ற சுந்தரர் , திருக்கோயிலுக்குள் நுழையத் தலைப்பட்டார்.அங்கேவந்தவருக்குஅன்னம்பாலிப்பும்,குடிக்க

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 35

-திருச்சி புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி திருவதிகை வீரட்டானத்தில் சித்த வட மடத்தில் தங்கியிருந்த சுந்தரமூர்த்தி தலைமேல் திருவடியைப் பலமுறை வைத்தருளியதன

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் 34

திருச்சி  புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்தியாரை, இறைவன்  திருவருட்டுறையமைந்த  திருவெண்ணை நல்லூரில் ஓர் அந்தணராக வந்து  ஆட்கொண்டருளியபின்    

Read More