மனிதன் எனும் விருட்சம்

  திருமலைசோமுமனிதனுக்குவரையறை வகுக்கஎவரால் முடியும்எல்லைக்குள் கட்டுப்படவும்எளிதில் முற்று பெறவும்மண்ணில் கரையும்மழையின் துளியோமனிதன்...இரவில் ஜ

Read More

எங்கும் பரவும் டெங்கை முறியடிப்போம்

  திருமலை சோமு மனிதன்.. மகத்தானவன் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம், சுத்தம் சுகாதாரம் தரும்.. வரும் முன் காப்போம் என்றெல்லாம் எத்தனையோ மூத்தோர்

Read More

இலக்கிய வானில் நூற்றாண்டு கடந்து சுடர்விடும் க.நா.சு

திருமலை சோமு க.நா.சுப்ரமணியம் (ஜனவரி 31,1912 - டிசம்பர் 18,1988) நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் முக்கிய பங்களிப்பாளர்களில் ஒருவர், க.நா.சு என்று பரவலாக அற

Read More

உன் அருகே

  திருமலை சோமு எல்லாம் இருந்தும்வெறுமைக் காற்று வந்துவெற்றிடம் நிரப்பும்.. ஒவ்வொரு பொழுதும்உன் மூச்சே உனக்குகனக்கும் உலகை ஒளிர்விக்கும் கதிரவ

Read More

ஒரு கோடை மாலை கடற்கரை மணல்

திருமலை சோமு மேற்கு வானம் சிவக்கசெங்கடலாகும் நீலக்கடல் அலையாடும் ஆழ்கடலில்புதையத்துடிக்கும் மாலைச்சூரியன் உப்புக்காற்றில் கரையும்உலர்ந்த நினைவுகள்

Read More