அந்த வெடி வெடிக்கையில் அந்த விதைகள் முளைக்கிறது..

வித்யாசாகர்   கொலம்போ விமான நிலையைம். தலையை ஒதுக்கி வாரி, தலைப்பாகையை எடுத்து மேல்கட்டிக் கொண்டு, காவித் துண்டு ஒன்றினை அகல விரித்து மார்பு முத

Read More

என் தாய் வீடு..

வித்யாசாகர் முன்பெல்லாம் எனக்கு அம்மா என்று அழைக்கவாவது ஒருத்தி இருந்தாள்; என்றேனும் அவளைப் பார்க்கப் போகையில் மாதத் தவணையில் பணம் கட்டியேனும

Read More

அம்மா அப்பாயெனும் வானமும் பூமியும் – வாழ்வியல் கட்டுரை

வித்யாசாகர் ஆயிரம் கண்ணாடிகளில் பிரதிபலித்து கண்ணைப்பறிக்கும் வெளிச்சமாகவே இருக்கிறது வாழ்க்கை. நாம் தான் அதில் பொய்யையும் புரட்டையும் கலந்து வளத்தைய

Read More

என் தேசம் தூயதேசம்

வித்யாசாகர் ஆம் அப்போதெல்லாம் என் தேசம் தூயதேசம்.. மனிதர்கள் அன்றெல்லாம், மழை பெய்யும் ஈரத்தின் வாசம்போல் மனதிற்கு ஈர்ப்பாக வாழ்ந்திருக்கின்றன

Read More

என் பால்ய காலம்

வித்யாசாகர் மண்சோறு தின்ற நாட்களது.. சனி ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் விடுமுறையெனில் அம்மாவிற்கும் அப்பாவிற்கும் அத்தனை பயம் வரும்; வீடெல்லாம் விளையாட்

Read More

திருநெல்வேலி அல்வாவும் பல கோடிப் பணமும்!!

வித்யாசாகர் பள்ளியில் கட்டுரைப் போட்டியிலோ ஓவியப் போட்டியிலோ கலந்து கொள்ளும் ஒரு மாணவனை அழைத்து 'இந்தா, நீ உலகத்தின் முதல் பரிசினைப் பெற்றாய்' என்ற

Read More

‘கத்தாமா’ ஒரு பெண்ணின் கதை!!

வித்யாசாகர் பணத்தை மட்டுமே ஆதாரமாகக் கொண்டு மனிதம் விற்கும் ஒரு நபரின், மனிதம் ஏன் பணத்திற்கெனில் எதையும் விற்கும் ஒரு நபரின் அலுவல் அது. அ

Read More