ஏழாம் ஆண்டில் வல்லமை மின்னிதழ்

சிந்தனை, செயல், முன்னேற்றம் என்ற நோக்குடன் துடிப்புடன் நடைபோடும் வல்லமை மின்னிதழ், ஆறு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து, 2016 மே 16 அன்று, ஏழாம் ஆண்டில் நுழைந்த

Read More

அடுக்களையும் அமைதியும்

தவளைகளின் அட்டகாசத்தில் ஆர்ப்பரித்துக் கிடக்கும் குளத்திலும் அமைதி மணவாட்டி இல்லாத அடுக்களை போல!! வணக்கம். இவ்வார வல்லமையாளர் பத்தியில், அன்பு

Read More