பூப்பெய்தும் பருவம் | விழிப்புணர்வு ஊட்டுவது எப்படி?

0

பூப்பெய்துவது குறித்த விழிப்புணர்வைச் சிறுமிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. இது குறித்த விவரங்களை அவர்களுக்கு யார் வழங்குவது சிறந்தது? அம்மாவா? ஆசிரியரா? எப்படி வழங்குவது? என்பது சற்றே சிக்கலான ஒன்று. இந்தக் கல்வியை எவ்வாறு எளிமையாக வழங்கலாம்? மலேசியாவில் வசிக்கும் எழுத்தாளர் நிர்மலா ராகவன் வழங்கும் ஆலோசனைகள் இதோ.

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.