செண்பக ஜெகதீசன்

ஏகப்பட்ட மனைவிக்கார தந்தை
எந்த நிலையிலும்
சந்கேப்படாதபோது,
அவன் மகன்
ஏகபத்தினிக்காரன்
ஏன்
சந்கேப்பட்டான் சீதைமீது…!

 படத்துக்கு நன்றி       

http://religion-faith.com/hindu-and-hinduism/hindu-gods-goddesses/goddess-sita.html

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

2 thoughts on “சந்தேகம்…

  1. நன்றி அய்யா…!
    -செண்பக ஜெகதீசன்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.