கவிநயா

 

புத்தாண்டை வரவேற்போம்!

புதுவாழ்க்கை அமைத்திடுவோம்!

புத்துணர்வு பெற்றிடுவோம்!

புதுமைபல செய்திடுவோம்!

 

கவலைகளைக் கழற்றி வைப்போம்!

தன்னம்பிக்கை தக்க வைப்போம்!

முயற்சிகளை முடுக்கிடுவோம்!

அயர்ச்சிகளைத் தள்ளி வைப்போம்!

 

அன்பாலே கோவில் செய்வோம்!

அறிவொளியால் விளக்கிடுவோம்!

அவனியெல்லாம் ஒளியேற்றி

ஆனந்தமய மாக்கிடுவோம்!

 

இயற்கையைப் பேணிடுவோம்!

இச்சகத்தைப் போற்றிடுவோம்!

இறையவனின் தாள்பணிந்து

இன்பமுடன் வாழ்ந்திடுவோம்!

 

படத்துக்கு நன்றி: http://thelonggoodbye.wordpress.com/2011/12/18/happy-new-year-wallpaper-romney-picks-up-endorsements-and-gets-machiavellian/

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *