இலக்கியம்கவிதைகள்

முன்னேறு பெண்ணே!

 

ஷைலஜா

அழுதுபுலம்பித்தேய்வதனால்
ஆகும் பயனிங்கேதுமில்லை
ஆற்றல் கொண்டே எழுந்திடுவாய்
அவனியும் உந்தன் வசமாகும்

தவித்துத் தனியே நிற்பதனால்
தடைகள் குறையப்போவதில்லை
புவியை அசைக்கப் போராடிடுவாய்
புதுமை செய்யப் புறப்படுவாய்!

அரண்டு அதிர்ந்து நிற்பதனால்
ஆளுமை செய்ய வழியுமில்லை
புரட்சி செய்யப் புறப்படுவாய்
புவனம் உனக்கு வசமாகும்

வெட்டிப்பேச்சு பேசுவதனால்
விளையும் பயன்பெற இயல்வதில்லை
வெற்றிச்சிகரம் அடைந்திடுவாய்
விரைந்து முன்னேறு பெண்ணே!

***************************************************

Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments (1)

  1. Avatar

    பாராட்டுகள்

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க