செண்பக ஜெகதீசன்furious-images

மதமென்றும் இனமென்றும்

மொழியென்றும்,

மற்றேதுமின்றியும்

மனிதரில் ஆயிரம்

மாறாத பிரிவினைகள்..

 

இணைக்கிறது இயற்கை

இவர்களைச்

சாவில்-

இயற்கைச் சீற்றங்களாய்…!

படத்துக்கு நன்றி

http://www.deccanchronicle.com/130615/news-current-affairs/article/rains-fail-fill-dams

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *