இலக்கியம்கவிதைகள்

ஓர் விண்ணப்பம்

 ராதா விஸ்வநாதன் index

பிரம்மனே..
பருவத்தில்
கொடுத்தாய் பல
இராசாயன மாற்றங்கள்
வாழ்த்துகிறோம் அதற்காக

இன்று….
மீண்டும்
உனக்கு ஓர் விண்ணப்பம்

தகாத முறையில்
பெண்மை தாக்கப் பட்டால்
பெண்மையைக் காக்க
கொடுப்பாய் புதியதொரு
இரசாயன மாற்றம்

அக்கணத்திலே கொடியதொரு
நாற்றத்துடன் உடல் விஷமாகிட
அருள் வேண்டுகிறோம்
கலியுக பாஞ்சாலிகள்

அநுப்புனர்…….
வி. நந்திதா

படத்துக்கு நன்றி

http://thestorybehindthefaces.com/tag/picasso/

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க