இவள் பாரதி

AAA_2668பொசுக்கென

அழுதுவிடுகிறாய்

பொலபொலவென ஓடும்

துளிகளைப் பொறுக்க முடியாது

தடுமாறுகிறதென் கைகள்

 

***

 

சற்றே உதடுகுவித்து

சடாரென விரித்து

சத்தமெழுப்பி

குதூகலமிட்டு

சிரிக்கிறாள் டோடோ

 

ஒருமுறை தண்ணீரை

சிறுவாய்க்குள் வைத்துத் துப்புகிறாள்

காற்றில் ஊர்ந்துவரும் துளிகள்

மீண்டும் அவள் வாய்க்குள் செல்ல

அடம்பிடித்து

என் மீது விழுந்து நச்சரிக்கின்றன

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *