அன்பான தீபாவளி வாழ்த்துகள்

0

சக்தி சக்திதாசன்.

diwali-114v

 

 

ஒளிரும் தீப ஒளியில்

கருகும் தீய எண்ணங்கள்

மிளிரும் இந்த வேளையில்

பொழியும் ஆனந்த உணர்வுகள்

விடியும் பொழுதோடு ஒரு

வெளிச்சப் பொழுதென

மலரும் தீபாவளி அதனோடு

புலரட்டும் பொன்னான காலம்

தேசத்தின் காவலில் நின்று

நேசத்தின் வாயிலைத் திறந்து

பாசத்தின் முகத்திரை கொண்டு

வீசட்டும் வாழ்த்துகள் இன்று

இருளைக் கலைத்திடும் நேரம்

ஒளியை ஈந்திடும் காலம்

இல்லங்கள் தோறும் ஏற்றிடும்

உள்ளங்கள் மலர்ந்திடும் தீபங்கள்

கொடுமைகள் அழிந்திடவும் எங்கும்

அஹிம்சைகள் தழைத்திடவும்

புரிந்திடும் அர்த்தங்கள் கொண்டு

எரியட்டும் தீபங்கள் இன்று

இருப்பவர் உள்ளங்கள் எல்லாம்

இரக்கத்தை மனதினில் ஏற்றி

இல்லாதோர் இல்லங்கள் தோறும்

இன்பத்தை இரந்திட வேண்டும்

வளமான வாழ்க்கையைக் கண்டோர்

வழங்கட்டும் கருணையை ஒளியுடன்

வருமிந்த தீபாவளித் திருநாள்

விளம்பட்டும் பொதுநலக் கருத்தை

அன்பினிய இதயங்கள் அனைத்திற்கும்

அன்பான தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்

அணையாது என்னுள்ளத்து தீபம்

அதுதானே மாறாத நேசம்

 

அன்புடன்

சக்தி சக்திதாசன்  குடும்பம்

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *