ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள் வைகுண்ட ஏகாதசி 10-ஆம் நாள்

0

HAPPY NEW YEAR

 

acr

 

பைகொண்ட பாம்பில் படுத்த பெருமாளின்,
வைகுண்ட வாசல் விரியும்நாள், -கைகொண்டு
பத்தாண்ட அச்சுதன் பேரால் வரவேற்போம்
புத்தாண்டே புண்ணியமாய்ப் போ ….கிரேசி மோகன்….

crazy

ரோகிணி மீனமவன், ராப்பகல் பத்தவன்,
மோகினி கோலம் மதிமயக்கம்: -தாகிநீ!
கீதை உரைத்தமணி கண்டனின் மாதாவை
பாதை வகுக்கும்பம் பை ….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *