எதிர்காலத் தூண்கள்..

இந்தியா வல்லரசாகும்
சுற்றுச்சூழலுக்குத் தீங்கிழைக்காத ஏர்கூலர்
தேசியவிருதுடன் பள்ளி மாணவர்..
***
பொதுநலத் தொண்டில் பள்ளிச்சிறுவர்
மாற்ற தொழிலாளியாகிறார்
பிச்சைக்காரர்..
***
செல்போன் திருடினால்
கண்டுபிடிக்கும் இளைஞர் கண்டுபிடித்த
செல் ஸ்லீப்பர் சாப்டுவேர்..
***
இழப்புகள் அதிகம்
குறையவில்லை வீரம்
வளரும் ஜல்லிக்கட்டு..

… நாகினி

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *