சாதனைக் கிங்கில்லை விலைகள் !

-கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வி

புதுப்புது இலக்கிய வடிவம்
பொலிவுடன் பூமியில் படைப்போம்,
எது சரி; எது பிழை எனவே !
ஆய்ந்தொரு முடிவுனை எடுப்போம் !

இலக்கியவாதிகள்! (கவிஞர்கள்) மோதி
ஈன நிலைக் கடி கோலி
கலக்கிடும் போக்குகள் வேண்டாம்!
கை கோர்த் தொழுகுதல் வேண்டும்!

சுவைஞர் தம் மனப்பசி தீர
துயர் நிலை அடியோடு மாற
சமைத்திடுவோம் நவ கலைகள் !
சாதனைக் கிங்கில்லை  விலைகள் !

வீழ்ந்தவர் எழுந்திடும் வழிகள்
விளம்பிடும் கவியொடு கதைகள்
ஆழ்ந்த நல்அறிவினைப் பிழிந்து
ஆக்கிடுவோம் ஒன்று கலந்து !

எழுத்தினுக் கெதிர் முனையாக
இலக்கிய வாதியின் வாழ்க்கை !
பிழைபடும் இழிநிலை மாறிப்
பிழையற ஒழுகுதல் வேண்டும் !

வாழ்வோரு சிறு துளிஅரிய
வளர்கலை உலகினில் பெரிது !
பாழ்நிலை அகன்றிட உழைப்போம்
படைப் பாளிகள் கைகளைப் பிணைப்போம் !

 

About கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வி

கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வி -இலங்கை ''இலக்கிய வழிப் பயணத்தில் இன்னும் தன்னை இளையவளாகத் தான் கருதிக் கொண்டிருக்கின்றார்'' எனதுகவிதைகளில்,யாரும் இலக்கணக் குற்றங்களை தேடிக் கொண்டிருக்கத் தேவையில்லை. ஏனெனில் !நான் இலக்கண ஏடுகளை எட்டிப் பார்த்ததுமில்லை தமிழ் மொழியை கற்றவளும் அல்ல. அதனால்தலைக்கனங் கொண்டு மார் தட்டிப் பேசுவதுமில்லைஎன்று கூறுகின்றார்

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க