சுட்டும் விழிச்சுடர்! – காதல் செய்வீர்!

1

பவள சங்கரி

09631e30b9747c5c35320934f18f522c

 

 

சுட்டும் விழி

காதல் செய்வீர்! இளந்தளிரே காதல் செய்வீர்!
காவியுடன் மனக்காவியாய் திரியும்
பாவிகளையும் சூரியாய் சூதும்
வாயூறு கொண்டே கூவித்திரியும்
அனல்கக்கும் பார்வைகள் பதித்துச்செல்லும்
விடம்கக்கும் நாகங்களதன் உயிர்க்கூட்டில்
மலிந்துகிடக்கின்றன மாபாதகமெனினும்
மயிலிறகு மொழிகள் ஆதலினால் காதலினிது!
பட்டாம்பூச்சியாய்த் திரியும் பருவத்தில் முளைக்கும்
பாதையறியா பரவசங்களின் நீட்சிகள்தானது!

பொன்னிற சிறகுகளை விரித்துச் செல்லும்
சிறுபறவையின் படபடக்கும் விழியசைவில்
மலிந்துகிடக்கும் பொன்னுலகக் கனவுகள்
கனவு காணுங்கள் கனவு காணுங்கள்
சொன்னவர் அப்துல்கலாம் காணச்சொன்னதோ
சோர்விலா சூழ்வரங்கள்! வாழ்வியல்வேதங்கள்!
மலிந்த சிறகுகளை உதிர்த்துப் பறந்திடுங்கள்
பாரமனைத்தும் பரிதியைக்கண்ட பனியாகும்பாருங்கள்!
விரியும் சிறகுகளனைத்தும் விண்ணும்
மண்ணுமளக்கும் வாமனப்பாதங்களாக மின்னும்!
நற்தானிய மணிகளனைத்தும் சேமித்து
பொற்றாமரையாள் கமலப்பாதம் சேவித்து
வீழ்ச்சியில்லா வாழ்விற்கு செங்கம்பளமாக்குங்கள்!

காதல் செய்வீர்! இளந்தளிரே காதல் செய்வீர்!
உயரும் உபாயம் நோக்கி சிறகுவிரிப்பீர்!
உச்சங்களை எட்டச் சிந்திப்பீர்!
பட்டங்கள் ஆள வடிவெடுப்பீர்!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

1 thought on “சுட்டும் விழிச்சுடர்! – காதல் செய்வீர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *