மனங்கனிந்த வாழ்த்துகள்

ஆறாம் ஆண்டு அடியெடுத்து வைத்த “வல்லமை”க்கு வாழ்த்துக்கள்.

 

இந்த “ஆறு” பெருகி
எழுத்துக்களின்
காவிரிக்கும்
பூவிரிக்கும்
தமிழின் மணம் விரிக்கும்.
“சொல் பொருது”இரங்கும்
மல்லல் பேர் யாறாய்
நம் மனம் உள் பொருந்தி
மகிழ்ச்சி நிறைக்கும்.
இயக்கும் ஆசிரியர் குழுவுக்கும் படைப்பாளி நண்பர்கள் யாவருக்கும் என் மனங்கனிந்த வாழ்த்துக்கள்.

அன்புடன் ருத்ரா

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க