கவிதைகள்மின்னூல்கள்

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 8

சி. ஜெயபாரதன்.

kahlil-gibran

 

(1883-1931)

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள்

மூலம் : கலில் கிப்ரான்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

 

மகா மேதைகள்

என் தேசத்தின் ஊழ்விதி
_____________________________________

“உன் தேசத்தின் ஊழ்விதியும்
என் தேசத்தின் ஊழ்விதியும்
இனி எவ்விதம் இருக்கும் ?
எந்தப் பூத வேந்தன் பரிதிக்கு
முன்னால்
நாம் பிறந்து வளர்ந்து
நம்மை ஆடவர் மாதராய்
ஆளாக்கிய குன்றுகளையும்,
சமவெளிகளையும் ஆக்கிரமிப்பான் ?
புதிய யுகம் ஒன்று காலையில்
புலர்ந்து
லெபனான் சிகரத்தின் மீது தோன்றுமா ?
ஏகாந்தனாய் உள்ள
ஒவ்வொரு சமயத்திலும் நான்
இந்த வினாக்களை
என் ஆத்மாவிடம் கேட்கிறேன்.
ஆனால்
ஊழ்விதி அதிபனைப் போல்
என் ஆத்மா
ஊமையாக இருக்கிறது.”

– கலில் கிப்ரான் (The Giants)

என் தேசத்தின் ஊழ்விதி
_____________________________________

இராப் பகலாகச் சிந்திக் காதவர்
எவர் உங்களில் இருக்கிறார்
போதை ஏறிய
பூத மன்னர் ஆட்சியில்
விதவைகள் கண்ணீரும்
அனாதைகள் அழுதிடும் நீரும்
விழுந்திடும்
உலகத்து ஊழ் விதியை
ஒரு பொழு தேனும் எண்ணாமல் ?
பரிணாம விதியை நம்புவோரில்
ஒருவன் நானும் !
பூரண விடுதலைப் புரட்சிகள்
கோர மாந்தரால்
உதித்தெழும் என்று
நம்புவோன் நான் !
மதங்களும் அரசாங் கமும்
உன்னத பீடத்துக் குயரும் என்று
நம்புவோன் நான் !

எனைச் சுற்றி இருப்பவர்
அனைவரும்
பூதங்கள் உதிப்பதைக் காணும்
குள்ளர்கள் !
தவளைகள் போல்
கத்துவார் இந்தக் குள்ளர் !
இவ்வுலகம் காட்டு மிராண்டிகள்
இருப்பிட மாய்த்
திருப்பி வந்துள்ளது !
விஞ்ஞானக் கல்வி படைத்தவை
இந்தப் புது ஆதி வாசிகளால்
அந்த மாகி அழிந்தன !
கற்காலத்துக் குகை வாசிகளாய்
தற்போது மாறி விட்டோம் !
நாம் படைத்த
நாச எந்திரங்களும்
நுணுக்கத் தொழிற் துறைக்
கொலைக் கருவிகளும்
மினுப்பதைத் தவிர
நம்மை வேறெதுவும்
தனித்துக் காட்டு வதில்லை !
___________________________

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris [1968]

5. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

For further reading:

This Man from Lebanon by B. Young (1945);

This Man from Lebanon by B. Young (1945);

Kahlil Gibran: A Biography by M. Naimy (1959);

The Parables of Kahlil Gibran by A.S. Otto (1963);

Kahlil Gibran by K.S. Hawi (1963);

An Introduction to Kahlil Gibran by S.B. Bushrui (1970);

Kahlil Gibran: The Nature of Love by A.D. Sherfan (1971);

Kahlil Gibran by J. Gibran and K. Gibran (1975);

Gibran of Lebanon, ed. by S.B. Bushrui and P. Gotch (1975);

The Meaning of Kahlil Gibran by M.S. Daoudi (1982);

The Lebanese Prophets of New York by N. Naimy (1985);

Kahlil Gibran of Lebanon by S.B. Bushrui (1987);

Modern Arabic Poetry, ed. by Salma Khadra Jayyusi (1987);

Kahlil Gibran: A Prophet in the Making by W. Shehadi (1991);

Kahlil Gibran: His Life and World by Jean Gibran [1998]

For further information:

The Prophet By Kahlil Gibran

A Multi media Tribute – Suom.: Gibranin keskeinen tuotanto on julkaistu suomeksi nimellயூ Idn ja lnnen profeetta, teos Ajan virta sislt Gibranin mietelauseita. Teokseen Mestarin sanoja (1993) on koottu Gibranin kaksitoista kirjaa.

Selected works:

• AL-MUSIQA, 1905

• ARA’IS AL MURUDJ, 1906 – Nymphs of the Valley

• STONEFOLDS, 1907

• ON THE TRESHOLD, 1907

• AL-ARWAH AL-MUTAMARRIDA, 1908 – Spirits Rebellious – Kapinalliset henget

• DAILY BREAD, 1910

• FIRES, 1912

• AL-AGNIHA AL-MUTAKASSIRA, 1912 – The Broken Wings – Srkyneet siivet

• DAM’AH WA-IBTISAMAH, 1914 – A Tear and a Smile

• THE MADMAN, 1918 – Jumalan tuli

• TWENTY DRAWINGS, 1919

• AL-MAWAKIB, 1919 – The Procession

• AL-’AWASIF, 1920

• THE FORERUNNER, 1920 – Edellkvij

• THE PROPHET, 1923 – Profeetta

• AL-BADA’I’ WA-AL-TARA’IF, 1923

• SAND AND FOAM, 1926 – Merta ja hiekka

• JESUS, THE SON OF MAN, 1928 – Jeesus, ihmisen poika, suom. Helmi Krohn

• THE EARTH GODS, 1931 – Maan jumalat

• THE WANDERER, 1932 – Vaeltaja

• GARDEN OF THE PROPHET, 1933 – Profeetan puutarha

• PROSE POEMS, 1934 – Temppelin portilla

• TEARS AND LAUGHTER, 1946

• THE SECRETS OF THE HEART, 1947

• SPIRIT REBELLIOUS, 1948

• NYMPHS OF THE VALLEY, 1948

• A TREASURY OF KAHLIL GIBRAN, 1951

• THE BROKEN WINGS, 1957

• THE PROCESSION, 1958

• A SELF PORTRAIT, 1959

• THOUGHTS AND MEDITATIONS, 1960

• A SECOND TREASURY OF KAHLIL GIBRAN, 1962

• SPIRITUAL SAYINGS, 1962

• THE VOICE OF THE MASTER, 1963 – Mestarinni

• MIRRORS OF THE SOUL, 1965

• THE WISDON OF GIBRAN, 1966

• SPIRITUAL SAYINGS, 1970

• PROPHESIES OF LOVE, 1971

• BELOVED PROPHET, 1972

• LAZARUS AND HIS BELOVED, 1973

• THE DEATH OF THE PROPHET, 1979 (as remembered by Almitra, channeled through Jason M. Leen)

• DRAMAS OF LIFE, 1982

• BLUE FLAME, 1983

• KAHLIL GIBRAN: PAINTINGS AND DRAWINGS 1905-1930, 1989

 

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க