-தமிழ்நேசன் த. நாகராஜ்

வானத்தை எட்டிப்பிடிக்க முயன்றால்
மேகத்தைத்  தொட்டுவிடலாம்
ஆம்! தொட்டதால்தான்                                        tamilnesan
வெயில் மழையின் முன்அறிவிப்பு!

சூரியனை எட்டிப்பிடிக்க முயன்றால்
சந்திரனைத் தொட்டுவிடலாம்
ஆம்! தொட்டதால்தான்
சந்திரனில் மனிதன் கால்தடம்!

ஆலமரத்தை எட்டிப்பிடிக்க முயன்றால்
விழுதுகளைத் தொட்டுவிடலாம்
ஆம்! தொட்டதால்தான்
மரக்கிளையில் ஆடுகிறது ஊஞ்சல்!

ஆகாயத்தை எட்டிப்பிடிக்க முயன்றால்
பறவைகளைக் தொட்டுவிடலாம்
ஆம்! தொட்டதால்தான்
காற்றில் பயணிக்கிறது விமானம்!

நினைவை எட்டிப்பிடிக்க முயன்றால்
நிகழ்வுகளைத்  தொட்டுவிடலாம்
ஆம்! தொட்டதால்தான்
காட்சிகளை அள்ளித் தருகிறது தொலைக்காட்சி!

காற்றை எட்டிப்பிடிக்க முயன்றால்
காற்றலைகளைத்  தொட்டுவிடலாம்
ஆம்! தொட்டதால்தான்
காதுகளுக்கு இனிமையான ஒலிதருகிறது வானொலி!

எட்டிப் பிடிக்கும் தூரத்தில் வெற்றி இல்லை!
அதை விட்டுவிடும் எண்ணத்தில் மனிதன் இல்லை!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *