இலையுதிர்கால நாளொன்றில் …… !

0

பவள சங்கரி

 

கொரிய மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை

 

An Autumn Day by Lee Si-young

Photography by Lee Won-kyu
Photography by Lee Won-kyu

 

A dragonfly sat on the end of a persimmon branch
and dozed off all day.
Even with wind, it did not shake;
even with a cold rain smacking the branch,
it did not move over.
When I quietly approached it,
I was startled to see,
right there, it had arrived in Nirvana.

 

இலையுதிர்கால நாளொன்றில் …… !

சீமைப் பனிச்சைக் கனி
சீமைப் பனிச்சைக் கனி

சீமைப் பனிச்சை மரக்கிளையின் நுனியிலொரு தும்பி
பொழுதெல்லாம் மதிமயங்கிக்கிடந்தது.
வளியின் வீச்சிலும் அசைவில்லை அதனிடம்;
கிளையை உலுக்கியெடுக்கும் குளிர் மழைக்கும்
அசைந்து கொடுக்கவில்லையது.
மெல்ல அதனருகே நெருங்கிய தருணமதில்,
அதிர்ந்து போனேன் அதன் நிலைகண்டு,
ஆம், அங்கேயே அது பேரானந்த நிலையை எய்தியிருந்தது.
가을날/ 이시영

잠자리 한 마리가 감나무 가지 끝에 앉아
종일을 졸고 있다
바람이 불어도 흔들리지 않고
차가운 소나기가 가지를 후려쳐도
옮겨앉지 않는다
가만히 다가가보니
거기 그대로 그만 아슬히 입적하시었다

படங்களுக்கு நன்றி

https://ta.wikipedia.org/wiki/

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *