செய்திகள்

சான்றோர் விருது

“சான்றோர் விருது” பெறும் திருமிகு எம். ஜெயராமசர்மா அவர்களுக்கு வல்லமையின் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துகள்

ஆசிரியர்

ajr

22- 10 – 2016 சனிக்கிழமை சிட்னி மாநகரில் இடம்பெறுகின்ற கம்பன் விழாவில்
” சான்றோர் விருது ” வழங்கப்படுகிறது.வல்லமையுடனும் பகிர்ந்து
கொள்ளுவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்.

அன்புடன்
எம் . ஜெயராமசர்மா.

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க