கணினி – திறன்பேசிக் கருவிகளில் தமிழ் எழுத்துருக்கள்

0

-க.பிரகாஷ் எம்.ஏ, எம்.பிஃல், (பிஎச்.டி)

     அன்றாட வாழ்க்கையில் மக்கள் அனைவரும் கணினியோடும், கையடக்கக் கருவியோடும் கொஞ்சி விளையாடி வருகின்றனர். நாளுக்குநாள் அரசு நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் எனப் பல்வேறு நிறுவனங்களில் கணினி சார்ந்த பயன்பாடுகள் மேம்பட்டு வருகின்றன.

     கணிப்பொறியின் பயன்பாடுகளோடு சேர்ந்து தற்போது  அலைபேசிப் பயன்பாடும் வளர்ந்து நிற்கின்றது. பெருமளவில் கணிப்பொறி பயன்பாட்டில் இருந்து கையடக்கக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் முறைக்கு மாறிவிட்டனர். பலகைக் கணினி, மடிக்கணினி, வில்லைக் கணினி என்று கணினியின் வகைகளைக் குறிப்பிடுகின்றனர்.

     இன்றைய காலகட்டத்திலும் வருங்காலங்களிலும் தன் கையடக்கத்திலே எல்லாப் பணிகளையும் முடித்துக் கொள்ளும் அளவிற்குக் கருவிகளைக் கண்டுப்பிடித்துக் கொண்டே இருக்கின்றனர். தொலைபேசி, திறன்பேசி, நுண்ணறிபேசி, மாத்திரை என்று பலபெயர்களைச் சூட்டிக்கொண்டு வருகின்றனர்.

     pic5இவ்வகைக் கருவிகளில் நமக்குத்தேவையான அனைத்து மென்பொருள்களும் இயங்கும் அளவிற்கு உருவாக்கியிருக்கின்றனர். இக்கருவிகளில் ஒவ்வொரு மென்பொருளிலும் தமிழ்மொழியை உள்ளீடு செய்யும் அளவிற்கு ஒருங்குறி என்ற எழுத்துருவை உருவாக்கியிருக்கின்றனர். ஒரு மென்பொருளை ஆங்கில மொழியைக் கொண்டு எளிதாகச் செயல்படுத்த முடியும். ஆனால் தமிழ் மொழியை எளிமையாகச் செயல்படுத்த முடியாது.

     pic1ஒரு கணினியில் இயல்பாகவே ஆங்கில மொழியை உள்ளீடு செய்திருப்பர். ஆங்கில மொழியை உள்ளீடு செய்து இருந்தாலும் தமிழ்மொழியை நிறுவிக் கணினி அமைப்பில்  மொழியைத் தேர்வுசெய்து தமிழ்மொழியை இயக்கு செயலில் பயன்படுத்த முடியும். ஆனால் ஆங்கில விசைப்பலகையில் தமிழ் மொழியை அல்லது எழுத்துருவைப் பயன்படுத்த வேண்டுமானால் தமிழ் எழுத்துருக்களை நிறுவ வேண்டும். அப்படி நிறுவினாலும்  ஆங்கிலமொழிபோல் இருக்காது. அதில் இருந்து மாறுபட்டிருக்கும். ஆங்கில எழுத்துருவானது ஒரு பொத்தானுக்கு ஒரு எழுத்துரு மட்டுமே இருக்கும். ஆனால் தமிழ் எழுத்துருவானது ஒரு பொத்தானுக்கு இரண்டு எழுத்துருக்களைக் கொண்டு இருக்கும். ஆங்கிலத்தில் பல எழுத்துருக்களை மாற்றினால் வடிவங்கள் மட்டுமே மாறுபடும். தமிழ் எழுத்துருவில் ஒவ்வொரு எழுத்துருவும் ஒவ்வொரு வகையாக இருக்கும். இயல்பாகப் பயன்படுத்தும் எழுத்துருக்களை இணையத்தில் பயன்படுத்த முடியாத காரணத்தினால் ஒருங்குறி எழுத்துருவை உருவாக்கி இருக்கின்றனர்.

இ – கலப்பை, தமிழ்விசை, என்.ஹெச்.எம். ரைட்டர், இணையத் தமிழ் தட்டச்சுப் பொறிகள், தமிழ் எழுத்துரு மாற்றிகள், இணைய எழுத்துரு மாற்றிகள் செல்லினம், எழுத்தாணி, முரசொலி எனப்பல தமிழ் மென்பொருள்களை உருவாக்கி இருக்கின்றனர்.

     இவ்வகை மென்பொருட்களை நிறுவிக் கணினியில் அல்லது கையடக்கக் கருவிகளில் உள்ளீடு செய்தபிறகு பயன்படுத்த முடியும். கணினியில் தமிழ் எழுத்துருக்களைத் தட்டச்சு செய்திட நாம் விரும்பிய எழுத்துருவை தட்டச்சு செய்யக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சுத் தெரியாதவர்களும் தட்டச்சு செய்திட முடியும். தமிழில் அவ்வாறு முடியாது.

     ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் விசைப்பலகையில் தமிழ் எழுத்துருக்களைப் பொருத்தியிருப்பதும், ஆங்கிலத்தைவிட தமிழ் எழுத்துருக்கான மென்பொருள்கள் அதிகமாக உருவாக்கியிருப்பதும் தமிழுக்குச் சிறப்புக்குரியது என்று நான் கருதுகிறேன்.

தமிழ் ஒருங்குறி எழுத்துரு

     தமிழ் பல எழுத்துருக்களைக் கொண்டடிருக்கும் நிலையில் ஒருங்குறி என்ற எழுத்துருவைப் பொதுவானதாக உருவாக்கியுள்ளனர். இணையதளங்களில் பயன்படுத்த தமிழ் எழுத்துருவான பாமினி, எழுத்துரு வடிவமைப்புக் கொண்டு வடிவமைத்து இருக்கின்றனர். ஒருங்குறி எழுத்துருவில் ‘லதா’ என்ற பெயரில் தெரிவுசெய்யுபடி இருக்கும். இந்த எழுத்துருவைக் கொண்டு இணையதளங்களில் எல்லாவகையான பணிகளையும் செய்திடலாம். இவ்வகையான எழுத்துருக்களைக் கொண்டு இணையதளங்களை உருவாக்கலாம், சொற்செயலியைச் செயல்படுத்த, தமிழ்ச்சொற்களை அகரவரிசைப்படுத்த, தமிழில் தேடுபொறியைப் பயன்படுத்த, சொற்பிழை நீக்க, சந்திப்பிழைத் திருத்த, நிரலாக்க மொழியாகப் பயன்படுத்த எனப் பல்வேறு நிலைகளில் பயன்படுத்தலாம்.

தமிழ் ஒருங்குறி மென்பொருள்

    தமிழ்ஒருங்குறி எழுதிகள் விசைப்பலகைகள் என்னும் மென்பொருட்கள் கணினிகளில் ஒருங்குறித் தமிழ் உள்ளீட்டிற்காக உருவாக்கப் பெற்றுள்ள மென்பொருள் ஆகும். இவ்வகை மென்பொருட்களை மிக எளிதாகக் கணினியில் நிறுவலாம். கணிப்பொறிகளிலும் மடிகணினிகளிலும், ஒருங்குறித் தமிழில் தட்டச்சு செய்யப் பின்வரும் மென்பொருள்களுள் ஒன்றினைத் தரவிறக்கம் செய்து அவற்றைக் கணினியில் நிறுவித் தமிழ் உள்ளீடு செய்யலாம்.

என்.ஹெச்.எம். ரைடர்

    pic2இம்மென்பொருளைத் தரவிறக்கம் செய்து அவற்றைக் கணினியில் நிறுவிய பிறகு ந
மக்குத் தேவையான எழுத்துருவை கொண்டு தட்டச்சு செய்திடலாம். ஆங்கிலத்தில் உள்ள எழுத்துக்கள், தமிழ் 99, தமிழ் ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பு, தமிழ் பழைய தட்டச்சுப் பொறி, பாமினி, தமிழ் இன்ஸ்கிரிப்ட், தமிழ் 99 டேஸ், தமிழ் ஒலிபெயர்ப்பு டேஸ் ஆகிய முறைகளிலும் மற்றும் வேறு மொழிகளிலும் தட்டச்சு செய்திடலாம்.

தமிழ் விசை

    pic3
கணினியில் எழுதஉதவும் ஒரு பயர்பாக்ஸ் நீட்சியாகும். இதனைத் “தமிழா”ஏன்ற அமைப்பைச் சேர்ந்த
முகுந்தராஜன் முதலில் முயன்று வெளியிட்டார். இதில் voice on wings  மேம்படுத்தித் தந்தார். இவ்வகையில் தமிழ்நெட் 99, பாமினி, புதிய பழைய தமிழ்த் தட்டச்சு விசைப்பலகையில் பயன்படுத்தலாம். இதற்கு ஏதேனும் ஒருங்குறி எழுத்துருவைக் கணினியில் நிறுவி இருக்க வேண்டும்.

இ – கலப்பை

     இவ்வகை மென்பொருளைத் pic4தரவிறக்கம் செய்து கணினியில் நிறுவி தமிழ் உள்ளீட்டைச் செய்யலாம். இம்மென்பொருளில் தமிழ் 99, தமிழ் ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பு, தட்டச்சுப் பொறி, பாமினி, இன்ஸ்கிரிப்ட் ஆகிய முறைகளில் தமிழ் ஒருங்குறியை உள்ளீடு செயலாம்.

இணையத்தில் எழுத்துரு மாற்றிகள்

இயல்பாகவே  நாம் தட்டச்சுசெய்த ஒரு கோப்பினை ஒருங்குறிக்கு மாற்றவேண்டுமானால் என்.ஹெச்.எம். கன்வெர்ட்டர் என்கின்ற எழுத்துரு மாற்றியைக் கொண்டு பாமினி என்ற எழுத்துருக்கு மாற்றியமைக்கலாம். இதுபோன்று நமக்கு வேண்டிய எழுத்துருக்கு மாற்றியமைப்பதற்கு, எழுத்துரு மாற்றி என்கிறோம்.

     இணையதளத்தில் நேரடியாக ஒரு கோப்பினை நகல் எடுத்து இணையப் பக்கத்தில் ஒட்டி நமக்கு வேண்டிய எழுத்துருக்கு மாற்றிவிடலாம். மாற்றியபிறகு மீண்டும் நகல் எடுத்துப் புதிய ஒரு கோப்பினை உருவாக்கிச் சேமித்து வைக்கலாம். இதுபோன்ற பல எழுத்துரு மாற்றிகள் இணையத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.  எழுத்துரு மாற்றிகளில் சில வகைகள் உண்டு. நேரடியாக மாற்றும் முறை, மென்பொருள் வழியாக மாற்றும் முறை, இணையதளத்தின் மூலம் மாற்றும் முறை ஆகிய முறைகளில் மாற்றுவது உண்டு.

திறன்பேசிக் கருவிகளில் எழுத்துருக்கள்

    பல வகையான அலைபேசிகளைக் கையடக்கக் கருவிகள் என்று குறிப்பிடுவது உண்டு. அவ்வகை அலைபேசிகளின் வகைகள் சில, தொலைபேசி, திறன்பேசி, நுண்ணறிபேசி, மாத்திரை ஆகியன. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் பல்வேறு நிறுவனங்கள் பலவகையான கையடக்கக் கருவிகளைத் தயாரித்து வருகின்றனர். அவ்வகையில் நமக்குத் தேவையான அளவிற்கும் தேவைகளுக்கேற்பப் பயன்படுத்தும் அளவிற்கும் நினைத்ததை நினைக்கும் அளவிற்குப் பூர்த்திசெய்துவிடுகின்றன இவை. கையடக்கக் கருவிகளில் குறுஞ்செய்திகளும், மின்னஞ்சல், இணைய உலாவி, குறிப்புகள் இதுபோன்று பல தகவல்களையும் பதிவு செய்வதற்கும் தமிழ் ஒருங்குறி என்ற எழுத்துருவை உருவாக்கியிருக்கின்றனர். இவ்வகை எழுத்துருக்கள் அனைத்துமே மென்பொருளாக வடிவமைத்துள்ளனர். இவ்வகை மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்து நாம் பயன்படுத்தும் கையடக்கக் கருவிகளில் அமைப்பில் சென்று மொழிமாற்றியை மாற்றம்செய்து நாம் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவிய எழுத்துருவைத் தேர்ந்தெடுத்து பதிவு செய்திடலாம்.  பதிவு செய்தபிறகு  தட்டச்சு செய்திடலாம்.

     இனி வளர்ந்துவரும் காலங்களில் நாம் பயன்படுத்தும் அத்துணைக் கருவிகளிலும் தமிழ்மொழியை உள்ளீடு செய்யும் அளவிற்கு வல்லுநர்கள் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றனர். அது போல் தமிழ் மென்பொருட்களும் வளர்ச்சியடையச் செய்கின்றனர். தமிழுக்கென்று பல மென்பொருள்கள் உருவாக்கிப் பெருமை சேர்ப்பது நம்மொழிக்கு நாம் செய்யும் சிறப்பாகும்.

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.