பொறியியல் மாணவர்களுக்கு நல்ல செய்தி!

பவள சங்கரி

தலையங்கம்

30 சதவிகிதத்திற்குக் குறைவாக தொடர்ச்சியாக 5 ஆண்டுகள் மாணவர்களை தேர்ச்சியடையச் செய்யத் தவறும் கல்லூரிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்படும் என்று AICTE தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.

பொறியியல் கல்லூரியில் பணியில் அமர்பவர்கள் 4 மாத பயிற்சியில் தேர்ச்சியடைய வேண்டியது அவசியம். இல்லையென்றால் கல்லூரிப் பணியில் அமர முடியாது!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.