இலக்கியம்கவிதைகள்

அன்பின் பரிமாணம்

 

ரா. பார்த்தசாரதி

 

மண்ணின் காதல்,  மழை துளியே

விண்ணின் காதல், அழகிய மதியே

மலையின் காதல்,  மேகம்  அன்றோ

பூவின் காதல், வீசும்  தென்றலன்றோ !

 

காதல்,  இது இல்லாத இடம்  ஏது ?

காகிதமும் காதலிக்கும்,தன் மேல் மேவும் எழுதுகோலை

காதல் ஒன்றையொன்று சார்ந்து நிற்குமே

ஊருக்குள்  அவை அடையாளம் காட்டுமே !

 

காதல் என்பது  அன்பின் பரிமாணமன்றோ!

இரு இதயங்களின்   சங்கமம் அன்றோ

காதல் என்பது இரு விழிகளின்  நேசமே

அதுவே  அவர்களின் காதல் தேசமே !

 

உன்னை என் உள்ளத்தில் அள்ளித் தெளித்தேன்

இரவில் கனவில் விளையாடி, உறவில் கலந்தேன்

உன்னிடத்தில் என் நினைவு,என்னிடத்தில் உன் நினைவு

நம்  அன்பின்  அளவிற்கு  எல்லையில்லா  முடிவு !

 

இதுதான் காதலோ? கண்கள்  இரண்டும் சொந்தம்  கொண்டாடுதோ

குறைகள் இருந்தாலும், ஏற்றுக்கொள்ளும் உண்மை காதலோ

அன்பு குறையாமல்  மாற்றம்  காணாத  இன்ப காதலோ

இரு பார்வைகள் சேர்ந்தும்,  வாய் பேச முடியாத  காதலோ !

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க