இலக்கியம்கவிதைகள்

பொங்கலே வருக

download

 

பொங்கலே வருக புதுப்பொலிஉ தருக

அக்குப்பையையும் புறகுப்பையையும்

அழகாக தீயிட்டு போக்க வேண்டும்

ஆகாத செயலெல்லாம்அணுகாது இருக்க

ஆதரவு தந்து அபயம் அளிக்க வேண்டும்

இதமிலா பிணி நோய் அகற்றிட செய்து

இதயத்திலே சாந்தி நீ தர வேண்டும்

உண்மைகள் பேசி நன்மைகள் செய்ய

உயிரெல்லாம் உயர்வுற உதவிட வேண்டும்

ஊக்கத்தோடுமக்களெல்லாம் உழைக்க

ஊருக்கே நல் வழி காட்டவேண்டும்

எல்லை இல்லாத அன்புடன் ஊரெல்லாம்

என்றும் விளங்கிட வழி செய்யவேண்டும்

ஏர் உழவன் துன்பம் தீர்ந்து விவசாயம்

ஏற்றமுற செய்து உழவு தழைக்கவேண்டும்

பொய்மைத்தனம் புறந்தள்ளி பொசுக்கவேண்டும்

பொய்ய்யை மெய்யாக்கும் மோசடி போக வேண்டும்

எல்லாத் தீமைகளும் ஒழிந்து நாட்டில்

நல்லவைகளே பொங்க வேண்டும் இப்பொங்கல்

நன்னாளில்பொங்கும் மங்களம் எங்கும் தங்கவேண்டும்

சரஸ்வதி ராசேந்திரன்

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க