பொங்கலே வருக

  பொங்கலே வருக புதுப்பொலிஉ தருக அக்குப்பையையும் புறகுப்பையையும் அழகாக தீயிட்டு போக்க வேண்டும் ஆகாத செயலெல்லாம்அணுகாது இருக்க ஆ

Read More

உணர்ச்சி சிதையாதே

  சரஸ்வதிராசேந்திரன்   அருமை மகனே அன்புருவே ஆசைமகனே கேளாயோ உடலில் பலமே இருந்தென்ன உள்ளத்தில் திறமே வேண்டுமடா நடையில் பண

Read More

போற்றுவோரைக் காத்துவிடு!

-சரஸ்வதி ராசேந்திரன் அகிலத்தைக் காப்பவனே ஆதிரை மேய்த்தவனே யசோதை மைந்தனே                           யமுனை நீராடிய மாதவனே எழில்முகம் கொண்டவனே ஏழு

Read More

கடைசியில்—மிஞ்சுவது

சரஸ்வதி ராசேந்திரன்   அண்டத்தில் பிறந்தவரெல்லாம் பிண்டத்தில் ஒரு நாள் அடக்கம் கண்டபடி பொருள் சேர்க்க இதில் சண்டை போட்டு அலைவதேன்

Read More

பாடிப்பணிவோம்

சரஸ்வதிராசேந்திரன் கொண்டை மயில் சீவி குழலூதும் கண்ணா கோபியர் கொஞ்சும் கோகுல கிருஷ்ணா மாய லீலை செய்யும் ஆயர்பாடி கண்ணா கேட்டதை கொடுக்கும்

Read More

கடன்

சரஸ்வதி ராசேந்திரன்   ‘’என்னங்க. பேசாமலேயே உட்கார்ந்திருக்கீங்க,கடன்காரன் எப்படி திட்டிட்டுப் போனான் ,   ஒரு வாரத்துக்குள்ளே பணத்தை கொடுக்கலை

Read More

விதையொன்றுபோட….

சரஸ்வதிராசேந்திரன் சந்தானமும் ,காஞ்சனாவும் ஊரை எதிர்த்து,உறவை பகைத்து திருமணம் செய்துகொண்டவர்கள் ,அதனால் ஒன்றும் பாதகமில்லை சந்தானம் ரியல் எஸ்டேட்

Read More

சித்திரைப்பெண்ணே வருக!

-சரஸ்வதி ராசேந்திரன் சித்திரைப்  பெண்ணே வருக சித்தம் மகிழ்ந்திட அருள்தருக துன்முகி  வருடமே  வருக                     துன்பங்கள்  தீர்த்திட  அருள

Read More

எழுந்து வா கலாம்! 

-சரஸ்வதி ராசேந்திரன் தமிழ்  நாட்டின் கோடியில் பிறந்தாலும் கோடிக்கு ஆசைப்படாத கோமானே!            உன் நாடி  நரம்பெல்லாம்  இந்திய நாட்டின் நலம் மட

Read More

நல்லது எல்லாம் தருவாயே!

-சரஸ்வதி ராசேந்திரன் ஆற்றங்      கரை        ஓரத்திலும் அரச         மரத்தடி        கீழும் அமர்ந்தி   ருக்கும்        நந்தி மகனே!                  

Read More

விதையொன்றுபோட….

சரஸ்வதி ராசேந்திரன் சந்தானமும் ,காஞ்சனாவும் ஊரை எதிர்த்து,உறவை பகைத்து திருமணம் செய்துகொண்டவர்கள் ,அதனால் ஒன்றும் பாதகமில்லை சந்தானம் ரியல் எஸ்டேட் ப

Read More