வரவேற்போம் வாருங்கள் !

எம் . ஜெயராமசர்மா …. மெல்பேண் … அவுஸ்திரேலியா

 

         தைபிறந்தால் வழிபிறக்கும்

               தானென்று நாம்நினைப்போம்

        தைமகளும் சேர்ந்துநின்று

               சித்திரையை வரவேற்பாள்

         பொங்கலொடு கிளம்பிவரும்

                புதுவாழ்வு தொடங்குதற்கு

         மங்கலமாய் சித்திரையும்

                 வந்துநிற்கும் வாசலிலே  !

 

         சித்திரை என்றவுடன்

                அத்தனைபேர் மனங்களிலும்

         புத்துணர்வு பொங்கிவரும்

                புதுத்தெம்பு கூடவரும்

         எத்தனையோ மங்கலங்கள்

                 எங்கள்வீட்டில் நிகழுமென

          மொத்தமாய் அனைவருமே

                   முழுமனதாய் எண்ணிடுவார் !

 

           உழவரெலாம் மகிழுதற்கு

                    உதவிடட்டும் சித்திரையும்

            உழைப்பவர்க்கு மனநிறைவை

                     ஊட்டிடட்டும் சித்திரையும்

             நாட்டினிலே அமைதிவர

                      நல்வரவாய் இருந்திடட்டும்

             நமையெல்லாம் மகிழ்விக்க

                      சித்திரையை வரவேற்போம் !

 

               ஈழத்தில் சித்திரையும்

                       இனிப்பாக இருக்கட்டும்

               இந்தியாவில் சித்திரையால்

                        எல்லோரும் சிறக்கட்டும்

                வாழவந்த நாட்டினிலும்

                          மனங்குளிரச் செய்யட்டும்

                 வாழ்த்திநின்று சித்திரையை

                           வரவேற்போம் வாருங்கள் !

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.