திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

060709 -Rang de Krishna – oil on canvas 2006 18×24” ? wm

வறுமை சிவப்புநிறமே, வர்ணத்தார் கண்ணன்
கருமைரங் கீலாவில் காட்சி: -வறுமை
சுதாமர்க்கன் றேவளம் சேர்த்தவரை நெஞ்சே
கதாநா யகனாய்க் கருது….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க