-நாங்குநேரி வாசஶ்ரீ

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் 

73. அவை அஞ்சாமை

குறள்721:

வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மை யவர்

அளவா பேசுத கொணம் உள்ளவுகளுக்கு சபையில இருக்க மனுசங்க படிச்சவங்களா, படிக்காதவங்களா ங்குத வகைய உணந்துக்கிடுத சக்தி இருந்திச்சின்னா பேசுதப்போ தப்புசெய்ய மாட்டாங்க. 

குறள்722:

கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார்

படிச்சவங்க முன்ன தாம் படிச்சத அவுக மனசுல பதியுதமாரி சொல்லுதவங்க படிச்சவங்க எல்லாரையும்விட ஒசத்தியானவங்க.

குறள்723:

பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அரியர்
அவையகத் தஞ்சா தவர்

பகையாளிகூட சண்டபோட்டு சாவுததுக்கு நெறையபேர் இருப்பாக. படிச்சவங்க முன்ன பயப்படாம பேசுததுக்கு கொறைய ஆட்கள்தான் இருப்பாக. 

குறள்724:

கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாங்கற்ற
மிக்காருள் மிக்க கொளல்

அறிவாளிங்க சபையில நாம படிச்சத அவுக ஏத்துக்கிடுதமாரி சொல்லிப்போட்டு நம்மளவிட அதிகம் படிச்சவங்ககிட்டேந்து நிறைய விசயத்தக் கத்துக்கிடணும். 

குறள்725:

ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா
மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு

பெரியமனுசங்க இருக்க சபையில குறுக்க கேள்விகேக்கும்போது பயப்படாம பதில் சொல்லுததுக்காவ இலக்கணமும், தருக்கம் ங்குத  அளவைத் திறமும் கத்துக்கிடணும். 

குறள்726:

வாளொடென் வன்கண்ண ரல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு

பயந்தாக்கொள்ளிக்கு வாள் கூட என்ன சம்பந்தம்? சபையில பேசுததுக்கு பயப்படுதவங்களுக்கு அவுக படிச்ச நூல் கூட என்ன சம்பந்தம்?

குறள்727:

பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள் அவையகத்
தஞ்சு மவன்கற்ற நூல்

சபையில பேசுததுக்கு பயப்படுதவன் படிச்ச நூல், போர்க்களத்துல பயப்படுத பேடி கிட்ட இருக்க கூரான வாள் கணக்கா ஆவும். 

குறள்728:

பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லா தார்

அறிவாளிங்க முன்ன அவுக மனசுல பதியுதமாரி சொல்ல ஏலாதவங்க எத்தன நூல்களப் படிச்சிருந்தாலும் பிரயோசனமில்ல. 

குறள்729:

கல்லா தவரிற் கடையென்ப கற்றறிந்தும்
நல்லா ரவையஞ்சு வார்

அறிவாளிங்க கூடியிருக்க எடத்துல பேச பயந்தவங்க எத்தன படிச்சிருந்தாலும் படிக்காதவனவிட தாழ்த்தியாதான் மதிக்கப்படுவாங்க.

குறள்730:

உளரெனினும் இல்லாரொ டொப்பர் களனஞ்சிக்
கற்ற செலச்சொல்லா தார்

சபைக்கு பயந்து தாம் படிச்சத ஏத்தாமாரி சபையில பேசத்தெரியாதவங்க உசிரோட இருந்தாலும் செத்தவனுக்கு சமானம் தான். 

(அடுத்தாப்லையும் வரும்…)

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.