சக்தி சக்திதாசன்

நான் இங்கிலாந்திலே நீயோ
தாயகத்திலே
வசதிகள் நிறைந்தது இதுவென்றும்
வசதிகள் வளர்ந்திடும் நாடு அதுவென்றும்
வாயோயாது உரைத்திடும் பலருண்டு
ஆனால் இன்றோ!
உனக்கும் ஊரடங்கு எனக்கும் ஊரடங்கு
வசதிகள் நிறைந்திடினும் வசதிகள்
வளர்ந்திடினும் வேறுபாடு தெரிந்தா
கொரோனா நுழைந்தது ?
எனக்கொரு மதம், உனக்கொரு மதம்
எனக்கொரு மொழி, உனக்கொரு மொழி
நானொரு நிறம், நீயொரு நிறம்
நீயொரு ஜாதி, நானோரு ஜாதியென
எத்தனை, எத்தனை பேதமை பார்த்து
வக்கிரமாக பற்பல உயிர் கொய்தோம்
அகிலம் முழுவதும் நிறைந்திட்ட மாந்தர்
அனவரும் ஒன்றேயென்று வேறுபாடின்றி
அழித்திட வந்தது கொரோனா வைரஸே
கொரோனாவை அழித்திட போராடும்
உலக வைத்திய சுகாதார மன்றம்
மருந்து தேடி உலகெங்கும் ஆய்ந்திடும்
மருத்துவ உலகம் போராடிக் கொண்டே
எல்லைகள் இல்லா உலகமிது
எல்லைகள் வீணெ வகுத்த மனிதனை
எள்ளி நகையாடுதோ இந்த கொரோனா?
உலகம் என்ற உருண்ட பந்தில்
உண்டு, இல்லை என்றே மனிதன்
உள்ளதை வைத்தே எடைபோட்டு வாழ்ந்து
உருவாக்கி விட்டதோர் தன்னல சமுதாயம்
உயிரைப் பணயம் வைத்தேமைக் காத்திட
உழைத்திடும் வைத்தியர், தாதியர்,
சுத்தம் பண்ணிடும் ஊழியர் அனைவரும்
ஆண்டவன் அளித்திட்ட செல்வங்கள்
அவர்கள் காக்கப்பட்டால்தான் நமதிந்த
அகிலம் காக்கப்படும் உணர்ந்திடு உறவே!
சராசரி மானிடனாய் எம்மிடம் அவர்கள்
எதிர்பார்ப்பது ஒன்றே சற்றே காலம்
விலகியிரு என்பது ஒன்றே எந்தன் உறவே!
இதைச் செய்திடக்கூடவா எமது
தன்னலம் தடைபோடுது ? . . . .

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க