சீதாயணம் (முழு நாடகம்)

    அன்புள்ள நண்பர்களே, “சீதாயணம்” என்னும் எனது ஓரங்க நாடகத்தைத் தமிழ்கூறும் வலை உலகம் படித்தறிந்திடச் சமர்ப்பணம் செய்கிறேன். இந்த நாடகத்தில் வரும்

Read More

2014 இல் இந்தியா அடுத்தனுப்பும் சந்திரயான் -2 தளவுளவி இறக்கத் திட்டத்தில் ஏற்படும் தாமதம்

  சி.ஜெயபாரதன் தளவுளவி இறக்கத் திட்டத்தில் ஏற்படும் தாமதம்   (கட்டுரை : 6) சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா நிலவைச் சுற்றும் சந்த

Read More

தாகூரின் கீதப் பாமாலை – 1

தாகூரின் கீதப் பாமாலை – 1   என் ஆத்மாவை நெருங்கியவள்   மூலம் : இரவீந்தரநாத் தாகூர் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா என் ஆத்

Read More

தாகூரின் தமிழ்க் கீதாஞ்சலி

  (முழுக் கீதங்களின் தொகுப்பு) ஆங்கில மூலம்: கவியோகி இரவீந்தரநாத் தாகூர் தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா. காவியக் கவியோகி தாகூர் (1861-

Read More

பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் ! ஆவியாகித் தூசியாகச் சிதறும் ஓர் புதிய கோள் கண்டுபிடிப்பு

  சி. ஜெயபாரதன் +++++++++++++++++++++++++++ பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் !  ஆவியாகித் தூசியாகச் சிதறும்  ஓர் புதிய கோள் கண்டுபிட

Read More

2025 ஆண்டுக்குள் முரண்கோள் (Asteroid) ஒன்றில் மனிதத் தளவுளவி இறங்கி ஆராய நாசா விமானிகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கிறது

    சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா   (NASA Trains Astronauts to Land on Asteroid before 2025) (கட்டுரை -3) சி. ஜெயபார

Read More