அவுஸ்திரேலிய ஆதிக்குடிகளுக்கு, சொந்த நாட்டிலேயே ஒரு ராஜ்யதூதராலயம்

  கே.எஸ்.சுதாகர் வெள்ளையர்கள் (First Fleet) முதன் முதலில் அவுஸ்திரேலியாவிற்கு அடியெடுத்து வைத்த தினத்தை 'அவுஸ்திரேலியா நாள்' என்று கொண்டாடுகிறார்கள்.

Read More

கணினி விளையாட்டுக்கள்

கே.எஸ்.சுதாகர் மின்னஞ்சலில்  படைப்புகளை அனுப்பும் காலம் இது. நேரம், தபால் செலவு மிச்சம். ஒரு முறை முரசு அஞ்சலில் படைப்பை அனுப்பியிருந்தேன். சற்று நேர

Read More

பென்குவின் அணிவகுப்பு….

கே.எஸ்.சுதாகர் நாங்கள் இருப்பது அவுஸ்திரேலியாவில். விடுமுறையில் ஒருநாள் பிலிப் தீவிற்குச் சென்றோம்.  இருள் கவியத் தொடங்குகின்றது. கோடை காலத்தில் சூர

Read More

உச்சம்

 கே.எஸ்.சுதாகர் அவுஸ்திரேலியாவில் வருடக்கடைசி - கோடைகால விடுமுறை, மிக நீண்டதாக இருக்கும். பள்ளிக்கூடங்கள் ஏறக்குறைய இரண்டு மாதங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும

Read More

காட்சிப் பிழை

கே.எஸ்.சுதாகர் பாலகிருஷ்ணனின் மாமா அமிருக்கு ஒரு விருந்தாளி வந்திருந்தார். 'ஹோல்' மகிழ்ச்சியும் சிரிப்புமாக களை கட்டியிருந்தது.  விருந்தாளி, பாலகிரு

Read More