மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் ‘ அறிவியல் மேதை ஜி.டி.நாயுடு விருது ’

மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் ‘ அறிவியல் மேதை ஜி.டி.நாயுடு விருது ’ ஈரோடு புத்தகத்திருவிழாவில் வழங்கப்படுகிறது. ------------------------------------

Read More