தேவகோட்டை பள்ளிமாணவர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா

தேவகோட்டை- தேவகோட்டை சேர்மன் மாணிக்கவாசகம் அரசு உதவிபெறும் நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. • விழாவிற்கு வந்தவர

Read More

தமிழில் இயற்பியல் கணிதம் பாடங்களின் விளக்கக் காணொளி குறுந்தகடுகள்

தமிழில் இயற்பியல் கணிதம் பாடங்களின் விளக்கக் காணொளி குறுந்தகடுகள் வழங்குதல் விழா தேவகோட்டை - தேவகோட்டை சேர்மன் மாணிக்க வாசகம் அரசு உதவி பெறும் நட

Read More

கற்பித்தல் எளிது – ஆளுமை பயிற்சி முகாம்

உயிர் விகாசம் அடைந்தால் உடல் நோயில்லாமல் இருக்கும். நாம் துருப்பிடித்து அழிவதை விடத் தேய்ந்து அழிவது நன்று. நாம் அனைவரும் இப்போது இருக்கும் திறமைய

Read More

பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

தேவகோட்டை - சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை சேர்மன் மாணிக்க வாசகம் அரசு உதவி பெறும் நடுநிலைப் பள்ளியில் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்

Read More

தாய் மொழியில் பயின்றால்தான் மக்கள் வளம் பெறுவார்கள்

  தாய் மொழியில் பயின்றால்தான் மக்கள் வளம் பெறுவார்கள், ஜெர்மனியில் அனைத்துப் பள்ளிகளும் அரசுப் பள்ளிகளே , தங்க நகையே அணியாத நாடு ஜெர்மன், வாழ்க்

Read More

பெற்றோர் சொல்கேட்டு நடக்க மாணவர்கள் உறுதிமொழி

அகம் ஐந்து, புறம் ஐந்து மாணவர்களுக்கான ஆளுமை பயிற்சி அம்மா, அப்பா சொல்வதை நன்றாகக் கேட்போம் மாணவர்கள் உறுதி. தேவகோட்டை சேர்மன் மாணிக்க வாசகம் நடுநி

Read More