பெரியாழ்வார் பாசுரங்களில் சடங்குகள்

  -முனைவா்.பா.பொன்னி இலக்கியம் காலத்திற்கு ஏற்ற வடிவத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் தன்மை வாய்ந்தது. காலத்திற்கு ஏற்ற வடிவத்தில் தன்னை

Read More

சிலம்பில் முரண்கள்!

-முனைவா் பா.பொன்னி இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் பல புதுமைகளைப் படைத்துள்ளார். மன்னா்களே தலைவா்களாக இருந்த நிலையினை மாற்றியமைத்துக் குடிமக்களையும் ம

Read More

இலக்கியங்களில் காதுகுத்துதல்

-முனைவா் பா.பொன்னி தன்னைச் சுற்றி வாழும் மனிதா்களின் செயல்களைக்கண்டு தானும் அதனைப் போன்றே செய்ய முற்படுவது மனிதனின் இயல்பு. மனிதா்களின் இந்த இயல்பே

Read More