நினைவுகளுடன் ஒருத்தி – 2

                      சீதாம்மா மனச்சிமிழைத் திறந்தவுடன்  நினைவலைகள் சுற்றிச் சுழன்று சுனாமியாக என்னை மிரட்ட ஆரம்பித்தன. பயம் வரவில்லை . நான் சிரிப்ப

Read More

நினைவுகளுடன் ஒருத்தி

                  ---------சீதாம்மா-------------------------------------- பொங்கல் திருநாள் ஒருவருக்கொருவர்  வாழ்த்துக்களைத்  தெரிவித்துக்

Read More

காதல் உலகம் -4

    சீதாம்மா பீட்டர் நல்லவனா கெட்டவனா ? அவனுடைய வாழ்க்கையின் முக்கிய லட்சியம்அமெரிக்காவில் வேலை பார்க்க வேண்டும். கார், பங்களா என வசதியு

Read More

காதல் உலகம் — 3

          சீதாம்மா நடுநிசியல்லவா, கொஞ்சம் அயர்ந்துவிட்டேன் அழைக்கும் மணியோசையுடன் வாயில் கதவும் வேகமாகத் தட்டப்படும் ஓ

Read More

காதல் உலகம் -2

  சீதாம்மா காதல் காட்சியில் சுவையான பகுதியில் உங்களை நிறுத்திவிட்டு வந்துவிட்டேன் அக்காட்சியைக் கொஞ்சம் நினைத்துப் பார்ப்போம் உன் வயது என்ன? 2

Read More

காதல் உலகம்

சீதாம்மா   காதல் உலகம் ஓர் மாய உலகம் மயக்கும் உலகம். உணர்வைச் சுழற்றும் உலகம் இந்த உலகிற்குள் நுழைந்து விட்டால் அறிவு வேலை செய்யாது. எண்ணம், பே

Read More