ப. வேல் முருகன்

முனைவர் ப.வேல்முருகன் M.A.,M.A.,M.A.,M.A.,M.Phil.,B.Ed.,Ph.D பேராசிரியர் & தலைவர், தமிழ்த்துறை தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் நீலக்குடி வளாகம், கங்களாஞ்சேரி திருவாரூர் - 610 005 தமிழ்நாடு, / இந்தியா .