கோதண்ட ராமன்

முனைவர் ஏ. கோதண்டராமன் உதவிப்பேராசிரியர்-தமிழ்த்துறை, அ. மா. ஜெயின் கல்லூரி, மீனம்பாக்கம், சென்னை - 600 114.