முளைப்பாரி: சக்தியின் மூலப்படிமக் குறியீடு

-முனைவா். ரா.மூர்த்தி தாய்த்தெய்வ வழிபாடு மனிதன் அச்சமுறும் காலத்திலிருந்து அச்சத்ததைப் போக்கிக் கொள்வதற்காகக் தாங்களே ஏற்படுத்திக் கொண்ட தற்காப்புச்

Read More

“கன்னி”யும் “கஜா”வும்

  வாய் பேச வன்மத்தில் பெண் பொறுமைக்காரி! நிலம் இயங்கு தன்மையில் உழவுக் காரி….. நிலமும் பெண்ணும் போர் புரிந்தால் கன்னியும் கஜாவா

Read More

மரணத்தைத் தடுத்த மனித நேயம்!

-முனைவா். இரா. மூர்த்தி  புகைவண்டி புறப்படுவதற்கு அரைமணி நேரமே இருந்தது. நேரத்தை விரயம் செய்யாமல் எப்படியாவது இடத்தைப் பிடித்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ண

Read More