முனைவர் ரா. மூர்த்தி

முனைவா். ரா.மூர்த்தி உதவிப்பேராசிரியர் தமிழ்த்துறை ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலய கலை அறிவியல் கல்லூரி பெரியநாயக்கன் பாளையம் கோயம்புத்தூர்- 20