சமூக மேம்பாட்டுச் சிந்தனைகளை எடுத்துரைக்கும் கு.நா. கவின் முருகுவின் சுவரெழுத்து

முனைவர். சு. செல்வகுமாரன்   தமிழ் உதவிப் பேராசிாியர்,     அரசு கலைக்கல்லுாாி , பரமக்குடி - 623701      யாப்பின் “பா” வகைகளை அடியொற்றி எழுதப்பட

Read More

குமரியின் சமூகப் பண்பாட்டை பதிவு செய்யும் சு. செல்வகுமாரனின் கவிதைகள்

-கவிஞர். சோமனூர் செந்திரு தன் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதை வேரில்லாத மரம், கூடில்லாத பறவை என்று பாடிய இரசூல் கம்சதேவ் அவர்களின் கூற்றுப்படி

Read More