வானத்தில் எத்தனை வண்ணங்கள் – தொடர் நிகழ்ச்சி

வணக்கம்.

‘வானத்தில் எத்தனை வண்ணங்கள்’ தொடர் நிகழ்ச்சி.

செப்டம்பர் 27 மாலை:

https://youtu.be/CJGXrbAXL5A

வரலாம். அல்லது நேரலையாகவும் காணலாம்.

அன்புடன்,
ரமணன்

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க