கிளாஸ்கோ 2021 காப்பு-26 [COP-26] – தீர்மானங்கள்

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

கிளாஸ்கோ 2021 காப்பு-26 [COP-26] காலநிலை மாற்றப் பன்னாட்டுப் பேரரங்கில் அறிஞர் பங்கெடுத்து என்ன தீர்மானித்தார்?

 

 

===========================

2021 காப்பு-26 [COP-26] பேரரங்கம் செய்த தீர்மானங்கள்

  1. வரம்பு குறிக்கோள் உஷ்ணம் 1.5 C என்பது மாறவில்லை.
  2. ஆண்டுக்கு 1.4 பில்லியன் டன் கரிவாயுக் குறைப்பு நல்ல முயற்சி.
  3. சைனா உலகப் பூகோளக் கரி வெளியேற்றத்தில் 30% பங்கு பொறுப்பு
  4. மற்ற நாடுகள் 70% அளவுக்குப் பொறுப்பு.
  5. சைனா, ரஷ்யா, ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா ஆகிய நாடுகள் நிலக்கரி பயன்படுத்தி வருகின்றன. [2021] காப்பு-26 பேரரங்கில் ரஷ்யா, சைனா கலந்துகொள்ளவில்லை.
  6. சைனா பேரளவு சூரிய, காற்றாடி எரிசக்தி மீள்புதிப்பு சாதனங்கள், மின்னணு வாகனங்கள், பேருந்துகள் பயன்படுத்தி வருகிறது.
  7. இந்தியப் பிரதமர் மோடி 2070ஆம் ஆண்டில்தான் பூஜிய விஷவாயுச் சூழ்வெளி இந்தியாவில் கொண்டுவர இயலும் என்று அறிவித்தார்.
  8. ரஷ்ய & சைனப் பிரதிநிதிகள் 2060ஆம் ஆண்டுக்குள் பூஜிய விஷ வாயுக் கடைப்பிடிப்பு என அறிவித்தனர்.
  9. ஓர் ஆண்டுக்கு 1.4 பில்ல்லியன் டன் கரிவாயு வெளிவீச்சு குறைப்புத் திட்டம், பூஜிய விஷ வாயுச் சூழ்வெளியை 2050இல் நிறைவேற்றும்.
  10. இப்போதுள்ள நிலைமை நீடிப்பு, மேலும் வெளிவீச்சுகளைக் குறைக்காமை இன்னும் 11 ஆண்டுகளில் வரம்பு உஷ்ணம் 1.5 டிகிரி செல்சியசுக்கு எட்டிவிடும். இது 50% அனுமான அறிவிப்பு.

தகவல்

1. https://ukcop26.org/

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.