வானத்தில் எத்தனை வண்ணங்கள்

0

நண்பர்களே!

வணக்கம்.

21.12.2021 அன்று காலை 11 மணிக்கு, இந்தத் தொடர் நிகழ்ச்சியில் என் குருநாதரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவரைப் பற்றிப் பேசவுள்ளேன்.

வாய்ப்புடையோர் வருக! அல்லாதார் நேரலையில் காண்க!

https://youtu.be/5L9eJCAAZYw

அன்புடன்,

ரமணன்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *