கதிரியக்கப் போரை நிறுத்துவீர்!

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

செர்நோபிள் கதிர்ச் சமாதி
புட்டின் வசமாச்சி ! போரை நிறுத்துவீர் !
கதிர் வீச்சு ஈரோப்பில் பரவலாம் !
நேட்டோ சும்மா நிற்குது !
வீட்டோ  சக்தி தோற்குது  !
உக்ரேன் ரஷ்யப் பிரச்சனைகள்
பீரங்கிப் போரால் தீராது !
வீடிழந்து, நாடிழந்து, எல்லாம் இழந்து
கால் நடையில்,
கட்டிய துணியுடன்,
பெண்டு, பிள்ளையுடன்,
மில்லியன் கணக்கில்
மாந்தர்
அந்தோ புலப் பெயர்ச்சி !

அண்டை நாடுகளின் நலிந்த
எக்கானமி நாசமாச்சி !
காரணம் யார்  ?
பேராசை பிடித்த பேயாட்சி
வல்லரசும்,
வலிமை யற்று
ஆயுதம் கடன் வாங்கும்
மெல்லரசும்.
ஓராண் டுக்கும் மேலாய்
கொரோனா தொத்து நோயில்
திக்கு முக்காடிச் செத்தவர்
கோடி, கோடி !
சூறாவளி யிலும், பேய் மழையிலும்
காட்டுத் தீ எரிப்பிலும்
எல்லாம் இழந்து தவிக்கும்
இல்லற மக்கள்
பல்லாயிரம் !  பல்லாயிரம் !

ஓர் நாட்டில்
போர் நிகழ்ந்தால்
உலக நாடுகளில் எல்லாம்
எதிரொலிக்கும் !
உணவுப் பண்டங்கள்
விலை ஏறுது !
பெட்ரோல் விலை  ஏறுது !
வீட்டு வாடகை,
காய்கறி, பால் தயிர், பீட்ஸா
விலை ஏறுது !
போர் நின்றாலும், வெடிப் புகை
ஆறினாலும்
ஏறிய விலை ஒருபோதும்
இறங்கா !
சரித்திரம் மீளுது தரணியில் !
மரிப்பான்,
ஹிட்லர் ஆன புட்டின்
விட்டில் போல் !

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.