நாச்சியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி (22)

தி.சுபாஷிணி

அங்கண்மா ஞாலத்தரசே! பங்கயக் கண்ணனை
நீங்கா திருக்கும்நின் நப்பின்னை தன்னிடம்
எங்களைநீ எடுத்துரையாயோ! எம்மேல் இரங்காயோ!
நாங்களும் நோற்றே நிற்கின்றோம்! மயங்கு
மூங்கிலிசை மோகனக் கண்ணா! கோவிந்தா!
ஏங்கி நிற்கின்றோம்! எழுவாய்நீ நாச்சியாரே

 

 

 

 

 

படத்திற்கு நன்றி

http://photofeature.divyadesam.com/thiru-aadi-pooram-2011/sri-andal-tirukkoshtiyur-temple-1.shtml

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.