தேவா

காளிக்குக் கிடா வெட்டுதல்,

கழுத்தில் தாயத்துக் கட்டுதல்,

மூட நம்பிக்கையாம்,

சொன்னது தந்தை..

வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில்

பதிவு செய்யச் சொன்னதும் அவரே;

தந்தைக்குத் தெரியாது,

இதுவும் ஒரு மூட நம்பிக்கை என்று.

 

படத்திற்கு நன்றி:http://www.dailymail.co.uk/news/article-508547/Numbers-claiming-unemployment-benefit-drops-32-year-low.html

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *