‘அவள்’

-தேவா வானத்தில் புள்ளிவைத்து - என் இதயத்தில்  கோலம் போட்டாய், நிலவுப்பொட்டில் உன் முகம்!    

Read More

கவிஞர்களே

தேவா கவிஞர்களே உங்கள் ,கவிதை தறியில், கனவுகளையும் ,கற்பனையும் ,பொய்யையும் நெய்ததுபோதும் , அரசனை பாராட்டி பரிசுகள் பெற்றதும் போதும் ,

Read More

கடவுளான பாட்டி !

  தேவா   என் பாட்டி சொல்லும் கதைதான் என் இரவு நேர தூக்க மாத்திரைகள் , காலையில் என்னை எழுப்புவது என் பாட்டிதான் - அன்று ஏனோ

Read More

இறைவன் எங்கே..

தேவா இறைவன் உண்டென்றும் இல்லை என்றும் உரைப்போர் உலகில் கோடியுண்டு கைலாயத்தில் கண்டேன்  ஈசனை என்போர் சிலர் காசிக்கு சென்றாலும் பாவங்கள்

Read More

புது வருடம்

தேவா   புது வருடத்தில் அவன்  வாழ்க்கை சிறக்குமா .. நல்ல நேரம் பிறக்குமா ??? தின நாளிதழில் தேடிகொண்டிருந்தான் வாழ்கையை இளைஞன் , இள

Read More

கொடிக்கம்பம்

தேவா மந்திரிக்கு காத்திருக்கும் ''கொடிக்கம்பம்''' வாடிப்போன பூக்கள் சோர்ந்துபோன மாணவர்கள் வியர்த்து ஒழுகும் ஆசிரியர்கள் சுதந்திரதினத்தில் சுதந்

Read More

முன்னேற்றம்

தேவா   முன்னோர்கள் கண்ட கனவு  பின்னோர்கள் வந்தும் கனவாகவே நின்றது  முன்னேறும் நாடு என்று மூன்று தலைமுறை முடிந்துவிட்டது , எங்கள் தலை முட

Read More

தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் …கிடைக்கவில்லை ,..!

தேவா மகாத்மாவே ! உன் போராட்டத்திற்கு உன் இதயத்தில் தோட்டாவினால், முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டதாக நினைத்து நீ துயில் கொண்டாய்,உன் நினைப்புதான் பிழைப்பை

Read More

எங்கே அவன்?

தேவா ஊரைச்சுற்றித் திரிகின்றேன், உண்மையைத் தேடி அலைகின்றேன், தூய மனிதனைக் காண விழைகின்றேன் ,கோவிலுக்கு நித்தம் சென்றிடுவர், சாமியை வணங்கி வேண்டிடுவர்

Read More

ஓவியப்பறவை

தேவா சிறகுகள் இரண்டுண்டு, கால்களும் இரண்டுண்டு, கவர்ச்சியான வண்ணப்பறவைதான், ஆனால் பறக்க முடியாத, ஓவியப்பறவை நான்..   படத்திற்கு நன்றி: htt

Read More

மூட நம்பிக்கை

தேவா காளிக்குக் கிடா வெட்டுதல், கழுத்தில் தாயத்துக் கட்டுதல், மூட நம்பிக்கையாம், சொன்னது தந்தை.. வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யச் சொன்னத

Read More

அக்காள் மகள்

  தேவா     என் அக்காள் குழந்தைமேல் எனக்கு கோபம் வரும் என் அத்தை மகளின் முத்தங்களைப் பெறுவது அவள் தானே !!                  படத

Read More